Vilnos karšimas mažu karštuvu.

  • Vilnos karšimas mažu karštuvu. Vilna karšiama tik mažais kiekiais. Galime sukaršti neįprastesnių gyvūnų (pvz., šuns) vilną.