Bendras UAB „Midara“ ir KTU projektas

UAB „Midara“, siekdama sužinoti ar įmanoma perdirbti dilgėles Lietuvoje pramoniniu būdu ir ar ši technologija pavyktų ir pasiteisintų, kartu su Kauno technologijos universiteto, Dizaino ir technologijų  fakultetu įgyvendino mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektą „Dilgėllių pluošto gamybos technologinis sprendimas“.
Projekto metu vykdant tyrimus buvo sukurta siūlų gamybos iš dilgėlių pluošto technologija, nustatyta kokie procesai turi būti naudojami (sintetinimas, šukavimas, verpimas, siūlų dažymas ir kt.), kaip tie procesai ir su kokia įranga turi būti vykdomi. Gauti rezultatai (technologinis sprendimas dilgėlių pluošto gamybos technologijai ir rekomendacijos) sudarė prielaidas tolimesniems šios srities mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbams, kurie prisidės prie bendro įmonės ir šalies mokslinės bei technologinės pažangos lygio.
Projektas yra dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Inočekiai LT“ (VP2-1.3-ŪM-05-K-02-011).